מדיניות החזרת מוצרים שלא עקב פגם
(ע“פ תקנות ביטול עסקה – התשע“א 2010)

ניתן להחזיר או להחליף מוצר רק בהתאם לתנאים האמורים להלן:

• החזרת/החלפת מוצרים עד 14 יום ממועד הקניה וכנגד הצגת חשבונית מס מקורית/פתק החלפה או הוכחה אחרת שתניח את דעתו של העסק לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום.
• יתקבלו להחלפה/החזרה רק מוצרים שלמים שלא נפגמו, באריזתם המקורית ובלבד שבמוצרים לא נעשה כל שימוש וכן לא חוברו לחשמל, לגז או למים.
• לא ניתן להחזיר מוצר אשר יוצר במיוחד לפי דרישת הלקוח
• לא ניתן להחזיר מוצר אשר יובא מחו”ל במיוחד לפי דרישת הלקוח
• לא ניתן להחזיר או להחליף מוצר שהלקוח קיבל כהטבה בגין רכישה.
• מוצרים גדולים יוחזרו לעסק על ידי הלקוח ועל חשבונו.

החזר כספי:

• כאשר התשלום שולם ע“י הצרכן במזומן, החזרת התמורה ע“י העסק תהיה במזומן או בצ’ק מזומן.
• כאשר התשלום שולם ע“י הצרכן בכרטיס אשראי, אם חשבון העסק לא זוכה יבוטל החיוב. אם החשבון העסק זוכה – היא תודיע לחברת האשראי על ביטול העסקה וחברת האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הלקוח.
• צ‘קים שנפרעו – צ‘ק של לקוח שנפרע יוחזר במזומן או בצ‘ק בתוך 5 ימי עסקים מיום פרעון הצ‘ק או מיום ביטול העסקה לפי המאוחר שבהם.
• צ‘קים שטרם נפרעו – צ‘ק של לקוח שטרם נפרע, יוחזר הצ‘ק המקורי ללקוח.
• לקוח שיבקש להחליף תקבול ו/או לבטל עסקה שבוצעה בצ‘קים יחוייב בסך 30 ₪ בגין כל צ‘ק (עמלת משיכה).


האתר נבנה ע”י סהר משרד פרסום והפקות